بخشنامه

خانه بخشنامه

اساسنامه شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری های خارجی ایران

photo_2018-03-19_12-04-28photo_2018-03-18_12-38-38 photo_2018-03-18_12-38-41 photo_2018-03-18_12-38-46 photo_2018-03-18_12-38-49 photo_2018-03-18_12-38-53

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر کنجد از کشورهای آمریکا وآلمان

photo_2018-03-14_09-54-10


بخشنامه320؛ اعلام ممنوعیت ثبت‌سفارش و واردات میوه های منگوتین به شماره تعرفه 08045000**

photo_2018-03-14_12-48-45 photo_2018-03-14_12-48-49

اعلام شرایط قرنطینه بذر شفلزا

photo_2018-03-18_12-51-16 photo_2018-03-18_12-51-20 photo_2018-03-18_12-51-23 photo_2018-03-18_12-51-26

اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی Volvo مدلهای 2018

photo_2018-03-19_11-06-25 photo_2018-03-19_11-06-30

تصویب نامه هیات وزیران

photo_2018-03-19_11-13-50 photo_2018-03-19_11-13-58

بخشنامه های گمرکات اجرائی

photo_2018-03-19_11-42-46 photo_2018-03-19_11-42-51 photo_2018-03-19_11-43-01 photo_2018-03-19_11-43-04 photo_2018-03-19_11-43-08

بخشنامه324:ابلاغ ممنوعیت ثبت‌سفارش با ارز دلار

photo_2018-03-19_12-04-18 photo_2018-03-19_12-04-24 photo_2018-03-19_12-04-28 photo_2018-03-19_12-04-33