امور بانکی

خانه خدمات امور بانکی

با توجه به حسن سابقه در اغلب بانکهای کشور، شرکت آریا تجارت ثنا امکان گشایش اعتبار و صدور حوالجات ارزی را با نوع ارز مبادله ای و متقاضی به کشورهای عمده شریک ایران از جمله (چین- کره جنوبی- ژاپن- امارات-ترکیه- آلمان- ایتالیا) را دارد.

d1885b58-73ec-46d3-b552-0cf56fc6e69c
021-88949674-5
021-88949676