خرید کالا

خانه خدمات خرید کالا
شرکت آریا تجارت ثنا با ایجاد ارتباط با شرکتهای همکار در چین- امارات- ترکیه- آلمان امکان خرید کالا را به واسطه آنها و ارسال به ایران با حضور نمایندگان شرکت میسرساخته به نحوی که شرکتهای مستقر درمبادی یاد شده بعنوان خریدار و در صورت لازم امکان گشایش اعتبار و فروش به آنان را فراهم می آورد.
متخصصان مجرب این شرکت دراجرای هرچه بهتر واردات و خریدکالا، کلیه مراحل لازم این امر را به نحو احسن انجام می دهند.
تشریفات-گمرکی-و-ترخیص-کالا-از-گمرک
021-88949674-5
021-88949676