حمل و نقل

خانه خدمات حمل و نقل

با توجه به بیش از 14 سال سابقه کاری، شرکت آریا تجارت ثنا دارای IP طلایی در اغلب کشتیرانیهای با اصالت و مطرح فعال در ایران میباشد، به نحوی که نرخ کرایه های کانتینر و کامیون به شکل معنا داری با نرخ روز بازار فاصله دارد که این معنا همان سابقه کار و حجم فعالیت سالانه شرکت میباشد.

Custom-Procedures-For-import-Export-min-2